Złożoność analizy fundamentalnej

Waluty

Każdy inwestor działający na rynku walutowym Forex styka się z różnego rodzaju podejściem do przewidywania kursów poszczególnych walut. Z jednej strony ma możliwość zbudowania własnej strategii w oparciu o czynniki fundamentalne, z drugiej natomiast, może skorzystać za znacznie prostszej drogi, która wykorzystuje wyłącznie aspekty techniczne. Każda z metod ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Założenia analizy fundamentalnej

Głównym założeniem analizy fundamentalnej jest fakt, że wzrost lub spadek kursów danej waluty jest ściśle związany z sytuacją ekonomiczną, polityczną i społeczną w tym kraju. W związku z tym, do przewidywania trendów wykorzystywane są fakty ekonomiczne, polityczne oraz środowiskowe. W jaki sposób należy zbadać oraz zrozumieć wszelkiego rodzaju relacje, zachodzące między tymi danymi, aby określić ich wpływ na wielkość popytu i podaży danej waluty?
Czynniki makroekonomiczne i ich wpływ na analizę

W analizie fundamentalnej można wykorzystać niezliczoną liczbę danych, wśród których największy wpływ mają m.in. wskaźniki makroekonomiczne, takie jak wartość PKB, stopa bezrobocia czy wysokość inflacji. Istotny wpływ mogą odegrać także różnego rodzaju raporty banków centralnych czy te, które dotyczą polityki pieniężnej, jak i wypowiedzi ekspertów. Nie bez znaczenia są również wielkie wydarzenia, katastrofy bądź ataki terrorystyczne. W zależności od danego czynnika makroekonomicznego, może on wywierać mniejszy lub większy wpływ na kurs wybranej waluty. Nikt nie jest w stanie dokonać analizy wszystkich dostępnych informacji, z tego powodu należy wybrać taki zestaw wskaźników oraz danych, na podstawie których będzie można przewidzieć zachowanie się trendu.
Wypowiedzi, wywiady oraz opinie

Osoby odpowiedzialne za politykę monetarną danego kraju, bądź ci, którzy odrywają kluczowe role w państwie dosyć często zabierają głos w ważnych sprawach dla danego kraju. Każda taka opinia bądź zapewnienie może mieć olbrzymią rolę za kształtowanie się kursów tej waluty.
Dane ekonomiczne

Wśród kluczowych czynników analizy fundamentalnej, inwestorzy najczęściej biorą pod uwagę opublikowane dane ekonomiczne. Profesjonalny trading na podstawie tych wiadomości wymaga odpowiedzi, czy informacje te wywarły już jakikolwiek wpływ na kursy poszczególnych walut. Im więcej graczy oczekuje na konkretne wydarzenia, tym mniejszą wartość posiadają one dla pojedynczego inwestora. Dlatego największy walor posiadają te wieści, których nikt się nie spodziewa. Gdy tylko się potwierdzą, należy wykazać się refleksem, by jak najszybciej dokonać prawidłowej inwestycji, im krótszy czas reakcji, tym większych zysków można się spodziewać. Szczególnie ważne może być ogłoszenie np. nowych stóp procentowych
Kalendarz najważniejszych wydarzeń

Każdy, kto podejmuje się zbudować strategię inwestowania na rynku Forex w oparciu o analizę fundamentalną powinien zwrócić szczególną uwagę na kalendarz najważniejszych wydarzeń rynkowych, uwzględniając w nim te daty, które odgrywają największą rolę na wybrane wskaźniki do analizy.
Trudności analizy na podstawie danych fundamentalnych

Samo zbieranie danych wymaga ogromnej uwagi i umiejętności. Nawet poprawne informacje niezwykle trudno w poprawny sposób zinterpretować i na ich podstawie wysnuć prawdziwe wnioski. Dlatego niezbędna jest obszerna wiedza, która pozwoli na zastosowanie otrzymanych wyników w praktyce. Mimo stosowania tej metody przez największych inwestorów, jeszcze nikt w sensowny i co najważniejsze, bezsporny sposób nie wyjaśnił przyczyn wahań kursów poszczególnych walut. Problem pojawia się zwłaszcza w momencie skrócenia horyzontu czasowego, w takich okolicznościach często należy się wesprzeć analizą techniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *