Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Charakterystyka i przegląd po naważniejszych

Prowadzenie systematycznej dokumentacji uwzględniającej zyski oraz wydatki w przedsiębiorstwie, a także stany kont, aktywów i pasywów to podstawowe zadanie rachunkowości. Wszystkie informacje związane z obrotami zapisywane są w szeroko rozumianych, księgach rachunkowych. Co dokładnie zawierają i czym się charakteryzują?

firmowa księgowość

Księgi rachunkowe prowadzone są na postawie dowodów księgowych i obejmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Wyróżnić można kilka rodzajów takich ksiąg:

  • Dzienniki – służą do chronologicznego ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, a zawarta w nich suma musi być zgodna z łącznymi obrotami kont syntetycznych. W większych przedsiębiorstwach dopuszcza się funkcjonowanie kilku dzienników, jednak, pod warunkiem sporządzania comiesięcznego zestawienia.
  • Konta księgi głównej – zwane również kontami syntetycznymi. Pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych wprowadza się tu salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje zapisów wszystkich wykonanych w danym roku operacji. Uprzednio powinny one zostać uwzględnione w dzienniku.
  • Konta ksiąg pomocniczych – to, inaczej konta analityczne, prowadzone w szczególności dla zaksięgowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji, rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, a także operacji sprzedaży.
  • Bilans próbny – zawiera zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.
  • Zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych – mające na celu weryfikację zasady zapisu powtarzalnego, zawiera zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.
  • Inwentarz – inaczej zestawienie poszczególnych składników majątku, jednak obowiązek jego prowadzenia spoczywa jedynie na wybranych przedsiębiorcach.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno odbywać się według czterech podstawowych zasad: rzetelności (zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty), bezbłędności (zawierają dowody księgowe potwierdzające zapisy), sprawdzalności (umożliwiają weryfikację zapisów) oraz ciągłości (umożliwiają bieżące sporządzenie sprawozdań finansowych).

Fotografia w tej publikacji pochodzi z serwisu flickr.com (licencja CC) – autorem jest: agrilifetoday.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Charakterystyka i przegląd po naważniejszych, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Polecane publikacje:

  • Brak powiązanych tematycznie publikacji

Kategoria: Finanse osobiste

RSSKomentarze (0)

Trackback URL

Pozostaw odpowiedź
Jeśli chcesz aby wyświetlić avatar przy twoim komentarzu, zajrzyj na Gravatar.